BTL Реклама

Yara Bulgaria: Хостеси за БАТА Агро 2018

Наем на хостеси за специализирано изложение и обучение

 Хостесите ни представиха на посетителите софтуерната система "Агро Офис" на Yara Bulgaria, която е създадена специално, за да облекчи работата на българския земеделец. Преди събитието им беше проведено специално обучение. 

 Ние осигурихме:

  • Хостеси
  • Стайлинг