Dog House Hotel: Уебсайт, Google Ads

Израбаботихме уебсайт за клиентите ни от Dog House Hotel.

Израбаботихме уебсайт за клиентите ни от Dog House Hotel и го рекламираме в Google Ads.

Още на първата седмица бяха реализирани резервации благодарение на рекламата.