Resoundconcert: PPC кампания

Рекламна кампания в мрежата на Google

Целта ни беше да осъществим продажби на билети за концерт на известен изпълнител чрез реклама в дисплейната мрежа на Google.

Направихме дизайн на лендинг страница и на пет от най-популярните формати за дисплейна реклама в Google.

Настроихме ключови думи и таргетирахме рекламна кампания, която в последствие оптимизирахме.

Въпреки краткия срок, който имахме за реализиране на кампанията успяхме да реализираме достатъчно продажби.