BTL Реклама

MyPos: BTL кампания

Провеждане на промоционална кампания

В няколко последователни дни запознахме посетителите на Business Park Sofia с myPOS преди откриването на първия им магазин в София.

 Подготвихме изцяло концепцията на кампанията и осигурихме:

  • Промоутъри
  • Раздаване на флаери
  • Брандирани тениски
  • Дизайн и отпечатване на флаери
  • Супервизиране и заснемане на кампанията