BTL Реклама

БОДУ СОД: BTL кампания

Организация на BTL кампания, наем на промоутъри, раздаване на флаери

Организирахме BTL кампания на ралични ключови локации в гр. София за клинтите ни от Боду СОД.

Ние осигурихме:

  • Наем на промоутъри
  • Координация на кампанията
  • Супервизиране
  • Подготвяне и издаване на разрешителни от община София
  • Заснемане