BTL Реклама

BASF & Agency Prima: Хостеси за турне

Наем на хостеси за триседмично турне в България

Хостесите ни се грижиха за гладкото протичане на поредица от събития във всички земеделските райони на България в продължение на три седмици!