BTL Реклама

Assist: Кампания за изложение \"Save The Planet\"

обучение, промоутъри, брандиране, логистика, супервизиране

Проведохме BTL рекламна кампания по време на изложението "Save The Planet". Запознахме посетителите с всички преимущества на иновативната система за събиране на отпадъци Longopack. Благодарение на презентациите ни генерирахме нови корпоративни клиенти и продажби.